Tijd voor nieuwe reglementen

De Broodfondsmakers (BFM) vinden het nodig om de reglementen van de Broodfondsen te vernieuwen. Als bestuur zijn we dat met hen eens. Redenen zijn veranderingen in wetgeving en voortschrijdend inzicht bij vooral de BFM op basis van al hun ervaringen met vele jaren ondersteuning aan een nog steeds groeiend aantal lokale fondsen.
De BFM gaan (uiteraard) uit van een modelreglement voor alle aangesloten fondsen en een modelreglement voor de geschillencommissie die elk fonds zo nodig kan instellen. Het bestuur heeft de tekst daarvan de afgelopen maanden goed bestudeerd en becommentarieerd. Dat heeft geleid tot een aanpassingen zodat de reglementen beter aansluiten bij de manier waarop wij werken. Wij staan achter deze nieuwe reglementen en leggen die op de ALV van 8 december graag ter bespreking en vaststelling aan jullie voor. André Jonkers van de BFM zal daarbij aanwezig zijn.

Een belangrijke verandering is dat de leden verplicht worden om minimaal één bijeenkomst per jaar bij te wonen. Wij zijn daar blij mee. Het Broodfonds is gebaseerd op vertrouwen. Die basis kunnen we sterk houden door elkaar met enige regelmaat te ontmoeten. Ook wordt het mogelijk om op elk gewenst moment je schenkingsniveau aan te passen en om per de 1e van iedere maand op te zeggen.

We vinden het als bestuur van groot belang dat jullie (en wij) deze bespreking goed kunnen voorbereiden. Lees het daarom ruim voor de ALV goed door, en denk daarbij ook aan de begrippenlijst en de noten, omdat die er onlosmakelijk deel van uitmaken en inhoudelijk ook van belang zijn. Om te zorgen dat we geen urenlange taaie ALV krijgen maar jullie toch alle ruimte krijgen om vragen te stellen en opmerkingen te maken, vragen we jullie dringend om je vragen uiterlijk 24 november aan ons te mailen op bestuur@kaasopbroodfonds.nl.

Wij zullen fundamentele vragen en vragen die door meerdere mensen gesteld worden aan de orde stellen op de ALV. Andere vragen proberen we zoveel mogelijk per mail af te doen met de mensen die ze gesteld hebben. Mocht je niet tevreden zijn met een antwoord, dan kun je je vraag alsnog indienen voor de ALV. Laat ons dat dan wel weten svp, zodat we een en ander goed kunnen voorbereiden.

Lees het concept-reglement Kaas op Broodfonds.
Lees het concept-reglement Geschillencommissie.

Reacties zijn uitgeschakeld