Tijd voor nieuwe reglementen

De Broodfondsmakers (BFM) vinden het nodig om de reglementen van de Broodfondsen te vernieuwen. Als bestuur zijn we dat met hen eens. Redenen zijn veranderingen in wetgeving en voortschrijdend inzicht bij vooral de BFM op basis van al hun ervaringen met vele jaren ondersteuning aan een nog steeds groeiend aantal lokale fondsen. De BFM gaan (uiteraard) uit van een modelreglement voor alle aangesloten fondsen en een modelreglement voor de geschillencommissie…

Lees verder Reageer

Concept-verslag ALV 9 december 2022

Was je er niet bij op de ledenvergadering van 2022 of was je er wel bij maar wil je nog even checken wat er besproken of besloten is? Lees dan hier het concept-verslag. In de ALV van 2023 zal dit ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd.

Lees verder Reageer

Kaas op Broodfonds is jarig!

Eind dit jaar is het 10 jaar geleden dat het eerste Goudse broodfonds werd opgericht. Tijdens een informatieve bijeenkomst op 24 oktober 2012 verenigden een twintigtal zelfstandig ondernemers zich in het Kaas op Broodfonds, gericht op de stad Gouda en de directe omgeving. Martine Vecht stelde zich beschikbaar als voorzitter, Arjan Vink werd penningmeester en Paulien de Roos ging aan de slag als secretaris. Op 19 december 2012 hadden we…

Lees verder Reageer

Bestuurswisseling

Joris Fiselier heeft afscheid genomen als secretaris van het Kaas op Broodfonds. Margreet Windhorst is per 1 juli 2022 toegetreden tot het bestuur en neemt de secretaristaken van Joris over.

Lees verder Reageer