Nieuwe privacywetgeving

De verscherping van de privacywetgeving heeft de nodige gevolgen voor broodfondsen. Binnen ieder broodfonds en door de BroodfondsMakers wordt de nodige informatie verzameld en gedeeld met bestuursleden en leden. Vanaf januari 2017 gelden zeer strikte regels hoe er met informatie van mensen dient worden omgegaan. Het gaat om persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en in geval van broodfondsen daarnaast ook om informatie over zieken.

Daarom gaan de BroodfondsMakers vanaf 2017 werken met een toestemmingsverklaring. Hierin staat met wie welke informatie gedeeld mag worden, wat ermee gebeurt als je je lidmaatschap opzegt, hoe je gegevens kunt veranderen en eventueel bezwaar kunt maken tegen het opslaan en delen van gegevens.

Het Kaas op Broodfonds is op 30 augustus 2016 akkoord gegaan met deze nieuwe regels. Daardoor voldoen wij nu helemaal aan de nieuwe privacyregelgeving. Dat moet ook wel, want anders worden de financiële risico’s voor besturen en de Broodfondsmakers te groot.

Reacties zijn uitgeschakeld