Kaas op Broodfonds is jarig!

Eind dit jaar is het 10 jaar geleden dat het eerste Goudse broodfonds werd opgericht. Tijdens een informatieve bijeenkomst op 24 oktober 2012 verenigden een twintigtal zelfstandig ondernemers zich in het Kaas op Broodfonds, gericht op de stad Gouda en de directe omgeving. Martine Vecht stelde zich beschikbaar als voorzitter, Arjan Vink werd penningmeester en Paulien de Roos ging aan de slag als secretaris. Op 19 december 2012 hadden we onze eerste ‘kaasjesavond’ en tekenden 21 mensen hun lidmaatschapsovereenkomsten. Per 1 februari 2013 ging het broodfonds officieel van start.
Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een sterk en sociaal broodfonds. Jaarlijks zijn er vier momenten waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten. Daar hechten we met z’n allen aan omdat het broodfonds een kwestie van vertrouwen is. Dan is het goed om elkaar regelmatig te spreken en beter te leren kennen. Het ledental staat al jaren vrij stabiel op of rond het maximum van 50 leden. We hebben regelmatig wisselingen. Er gaan mensen met pensioen, er stoppen mensen met hun bedrijf, er wordt verhuisd en soms moeten mensen noodgedwongen afscheid nemen omdat ze langer dan 2 jaar ziek zijn of omdat ze niet genoeg verdienen. De lege plekken zijn altijd weer snel opgevuld en wat er ook verandert, de saamhorigheid blijft hetzelfde. Zo gaan we graag door. Op naar het volgende lustrum!

Reacties zijn uitgeschakeld