Kaas op Broodfonds

Het Kaas op Broodfonds is een betaalbaar alternatief voor of verlengstuk van je AOV. Het vervangt de AOV niet, maar zorgt er wel voor dat je gedurende 2 jaar ondersteund wordt bij uitval. Dat is meestal voldoende, want de praktijk laat zien dat 95% van de ondernemers binnen 2 jaar weer aan het werk is. Wil jij je voor een periode van langer dan twee jaar ‘verzekeren’, dan kan dat door een AOV af te sluiten met een wachttijd van 2 jaar.

Het Kaas op Broodfonds werkt volgens een schenkingsprincipe. Daarbij vinden we het erg belangrijk dat we elkaar kennen en waar mogelijk ondersteunen.

Voordelen

  • Het Kaas op Broodfonds werkt met heldere afspraken.
  • Het geld blijft van de deelnemers
  • Gelijke monniken, gelijke kappen. De ‘regels’ zijn voor iedereen gelijk
  • Je kunt 2x per jaar in- of uitstappen (per 1 januari en per 1 juli)
  • Meer dan financiële dekking: we proberen elkaar te helpen

Wat kost het?

Het Kaas op Broodfonds werkt met een helder prijsmodel, dat bestaat uit 3 componenten:

  • Eenmalige instapkosten à €275,-
  • Maandelijkse contributie à €10,-
  • Maandelijkse bijdrage van €33,75 tot €112,50

Waar vind ik meer informatie?

Dit zijn FAQ Kaas op Broodfonds april 2015 die wij voor leden en belangstellenden hebben opgesteld. Het concept van het Broodfonds is bedacht door de BroodfondsMakers.
Dit is de link naar de overkoepelende website: broodfonds.nl.
Ga naar Voor wie als je meer wilt weten over dit regionale broodfonds.