Kaas op Broodfonds

Het Kaas op Broodfonds is een betaalbaar alternatief voor of verlengstuk van je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het vervangt de AOV niet, maar zorgt er wel voor dat je gedurende 2 jaar ondersteund wordt bij uitval. Dat is meestal voldoende, want de praktijk laat zien dat 95% van de ondernemers binnen 2 jaar weer aan het werk is. Eventueel kun je ervoor kiezen om aanvullend op je lidmaatschap van een broodfonds ook een AOV af te sluiten. In dat geval kun je kiezen voor een verzekering met een wachttijd van 2 jaar, wat aanzienlijk scheelt in de hoogte van de premie.

Het Kaas op Broodfonds werkt volgens een schenkingsprincipe. Als er een zieke is, krijgt deze maandelijks van alle broodfondsleden tezamen een bedrag geschonken. Het concept van het broodfonds is gebaseerd op onderling vertrouwen in een kleine, overzichtelijke groep ondernemers. Daarom vinden we het erg belangrijk dat we elkaar kennen. Indien nodig en wenselijk kunnen we elkaar als zakelijk netwerk ook op andere manieren helpen.

Voordelen

  • Het Kaas op Broodfonds werkt met heldere afspraken.
  • Het geld blijft van de deelnemers
  • Gelijke monniken, gelijke kappen. De ‘regels’ zijn voor iedereen gelijk
  • Je kunt elke maand in- of uitstappen
  • Meer dan financiële dekking: we proberen elkaar te helpen

Wat kost het?

Het Kaas op Broodfonds werkt met een helder prijsmodel, dat bestaat uit 3 componenten:

  • Eenmalige instapkosten à €275,-
  • Maandelijkse contributie voor het lidmaatschap van de vereniging à €12,50
  • Maandelijkse inleg op je eigen Broodfondsrekening. Afhankelijk van het schenkingsniveau dat je kiest, varieert de inleg van €33,75 tot €112,50

Waar vind ik meer informatie?

Dit zijn FAQ Kaas op Broodfonds die wij voor leden en belangstellenden hebben opgesteld.
Het Kaas op Broodfonds werkt op basis van een door de leden vastgesteld reglement.
De werking van de Vereniging Kaas op Broodfonds is vastgelegd in de statuten.
Elk lid ondertekent een lidmaatschapsovereenkomst waarin de rechten en plichten van het lid vastliggen.
Het concept van het Broodfonds is bedacht door de BroodfondsMakers. Algemene informatie over wat een broodfonds is en hoe het werkt vind je op: broodfonds.nl.
Ga naar Voor wie als je meer wilt weten over dit regionale broodfonds.